طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه liquid-liquid chromatography به فارسی liquid-liquid chromatography یعنی چه

liquid-liquid chromatography


شيمى : کروماتوگرافى مايع - مايع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها