طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه little به فارسی little یعنی چه

little


صغير،اندک ،کم ،کوچک ،خرد،قد کوتاه ،کوتاه ،مختصر،ناچيز،جزئى ،خورده ،حقير،محقر،معدود،بچگانه ،درخور بچگى ،پست
قانون ـ فقه : کوچک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها