معنی و ترجمه کلمه local norm به فارسی local norm یعنی چه

local norm


روانشناسى : هنجار محلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها