طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه locate به فارسی locate یعنی چه

locate


جاى چيزى را تعيين کردن ،در جاى ويژه اى قرار دادن ،مشخص کردن جا دادن ،تعيين محل کردن ،جاى چيزى را معين کردن ،تعيين کردن ،معلوم کردن ،مستقر ساختن ،مکان يابى کردن ،قرار دادن
علوم مهندسى : تعيين محل کردن
علوم نظامى : مشخص کردن محل هدف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها