طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه location theory به فارسی location theory یعنی چه

location theory


نظريه تعيين مکان
بازرگانى : نظريه تعيين محل استقرار صنعت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها