طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه lock up به فارسی lock up یعنی چه

lock up


بازداشتگاه ،توقيف ،زير قفل نگه داشتن ،در محلى محصور کردن ،حبس کردن
کامپيوتر : وضعيتى که در ان امکان انجام عمل ديگرى نمى باشد
قانون ـ فقه : بازداشتگاه
بازرگانى : حبس کردن
علوم نظامى : بازداشت کردن حبس کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده