طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه lodgment area به فارسی lodgment area یعنی چه

lodgment area


منطقه استقرار
علوم نظامى : منطقه استراحت يا فرود در سر پل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها