طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه lonely به فارسی lonely یعنی چه

lonely


تنها،بيکس ،غريب ،بى يار،متروک ،بيغوله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها