طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه long distance به فارسی long distance یعنی چه

long distance


داراى مسافت زياد،با شعاع عمل زياد طولانى ،دور برد،مکالمات تلفنى از راه دور،از راه دور تلفن کردن
علوم نظامى : داراى مسافت دور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها