معنی و ترجمه کلمه longitude به فارسی longitude یعنی چه

longitude


درازا،طول جغرافيايى
عمران : طول جغرافيائى
معمارى : طول جغرافيايى
نجوم : طول جغرافيايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها