معنی و ترجمه کلمه look down به فارسی look down یعنی چه

look down


با نگاه از رو بردن ،پايين امدن ،ارزان شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها