طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه lord به فارسی lord یعنی چه

lord


صاحب ،ارباب ،خداوندگار،فرمانروا،شاهزاده ،مالک ،ملاک ،حکمروايى کردن ،مانند لرد رفتار کردن ،عنوان لردى دادن به
بازرگانى : ارباب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها