معنی و ترجمه کلمه lorry به فارسی lorry یعنی چه

lorry


اتومبيل بارى ،کاميون ،بارکش ،ماشين بارى
علوم مهندسى : بارکش
علوم نظامى : گارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها