طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه lot به فارسی lot یعنی چه

lot


دسته ،گروه ،مقدار يا تعداد زياد،نوبه مهمات ،بخشش ،بسى ،بسيار،چندين ،قواره ،تکه ،بهره ،قسمت ،سرنوشت ،پارچه ،توده انبوه ،قرعه ،محوطه ،قطعه زمين ،جنس عرضه شده براى فروش ،کالا،بقطعات تقسيم کردن( با)out،تقسيم بندى کردن ،جورکردن ،بخش کردن ،سهم بندى کردن
علوم مهندسى : سرى
قانون ـ فقه : قرعه
بازرگانى : انبوه
علوم نظامى : بخش بهره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها