معنی و ترجمه کلمه lupus به فارسی lupus یعنی چه

lupus


سبع ،(طب )قرحه اکله ،سل جلدى ،(نج -.باحرف بزرگ )صورت فلکى ' گرگ 'يا 'سرحان'
نجوم : ذئب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها