طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه machine down time به فارسی machine down time یعنی چه

machine down time


زمان توقف ماشين
بازرگانى : زمان معطلى دستگاه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها