طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه machine fault به فارسی machine fault یعنی چه

machine fault


عيب ماشين ،نقص ماشين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها