طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه machine learning به فارسی machine learning یعنی چه

machine learning


فراگيرى ماشين
کامپيوتر : فراگيرى ماشين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها