طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه machine representation به فارسی machine representation یعنی چه

machine representation


نمايش ماشيى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها