معنی و ترجمه کلمه machine ringing به فارسی machine ringing یعنی چه

machine ringing


الکترونيک : زنگ ماشينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها