معنی و ترجمه کلمه machine-idle time به فارسی machine-idle time یعنی چه

machine-idle time


زمان توقف ماشين
بازرگانى : زمان معطلى دستگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها