طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه machinery castings به فارسی machinery castings یعنی چه

machinery castings


علوم مهندسى : ريخته گرى ماشينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها