طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه machinist به فارسی machinist یعنی چه

machinist


ماشين چى ،چرخکار ماشين ساز،سرموتوريست ناو،ماشين کار،چرخکار،ماشين ساز
علوم مهندسى : ماشينيست
علوم نظامى : ماشينيست متصدى دستگاه تراش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها