معنی و ترجمه کلمه macro definition به فارسی macro definition یعنی چه

macro definition


درشت تعريف
کامپيوتر : تعريف ماکرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها