طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه madderwort به فارسی madderwort یعنی چه

madderwort


(گ.ش ).تيره روناسيان)Rubiaceae(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها