طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه madrono به فارسی madrono یعنی چه

madrono


madrone(،( )madronaگ.ش ).توت فرنگى درختى ،انگور خرس)Ericaceas(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها