طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magistrate به فارسی magistrate یعنی چه

magistrate


رئيس دادگاه بخش ،رئيس کلانترى ،رئيس بخش دادگاه ،دادرس
قانون ـ فقه : قاضى دادگاه جنحه ،حاکم صلحيه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها