معنی و ترجمه کلمه magnet wire به فارسی magnet wire یعنی چه

magnet wire


علوم مهندسى : سيم اهنربا
الکترونيک : سيم مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها