طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetic blow-out with به فارسی magnetic blow-out with یعنی چه

magnetic blow-out with


علوم مهندسى : با خاموش کننده مغناطيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها