طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetic dipole moment به فارسی magnetic dipole moment یعنی چه

magnetic dipole moment


شيمى : گشتاور دو قطبى مغناطيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها