معنی و ترجمه کلمه magnetic field به فارسی magnetic field یعنی چه

magnetic field


حوزه مغناطيسى ،ميدان مغناطيسى
علوم مهندسى : ميدان مغناطيسى
الکترونيک : ميدان مغناطيسى
شيمى : ميدان مغناطيسى
نجوم : ميدان مغناطيسى
علوم هوايى : ميدان مغناطيسى
علوم دريايى : ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها