معنی و ترجمه کلمه magnetic full-voltage starter به فارسی magnetic full-voltage starter یعنی چه

magnetic full-voltage starter


علوم مهندسى : کنتاکتور با رله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها