معنی و ترجمه کلمه magnetic remanence به فارسی magnetic remanence یعنی چه

magnetic remanence


علوم مهندسى : رماننس

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها