معنی و ترجمه کلمه magnetic residual loss به فارسی magnetic residual loss یعنی چه

magnetic residual loss


علوم مهندسى : تلف رماننس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها