طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetic stray field به فارسی magnetic stray field یعنی چه

magnetic stray field


علوم مهندسى : ميدان پراکنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها