معنی و ترجمه کلمه magnetic tape recording به فارسی magnetic tape recording یعنی چه

magnetic tape recording


ضبط روى نوار مغناطيسى
علوم مهندسى : ضبط نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها