معنی و ترجمه کلمه magnetic-armature loudspeaker به فارسی magnetic-armature loudspeaker یعنی چه

magnetic-armature loudspeaker


الکترونيک : بلندگوى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها