طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetic-drum file memory به فارسی magnetic-drum file memory یعنی چه

magnetic-drum file memory


علوم مهندسى : درام مغناطيسى حافظه بزرگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها