طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetics به فارسی magnetics یعنی چه

magnetics


علم مغناطيس ،علم خواص مغناطيسى
علوم مهندسى : درس الکترومغناطيس مغناطيس شناسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها