طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetizing current به فارسی magnetizing current یعنی چه

magnetizing current


علوم مهندسى : جريان مغناطيس گردانى
الکترونيک : جريان مغناطيس گر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها