طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magneto e.m.f. به فارسی magneto e.m.f. یعنی چه

magneto e.m.f.


علوم مهندسى : نيروى محرکه مغناطيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها