طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magneto resistance به فارسی magneto resistance یعنی چه

magneto resistance


مقاومت مغناطيسى
علوم مهندسى : تغيير مقاومت مغناطيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها