طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magneto telephone set به فارسی magneto telephone set یعنی چه

magneto telephone set


علوم مهندسى : دستگاه تلفن اندوکتورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها