معنی و ترجمه کلمه magnetooptical effect به فارسی magnetooptical effect یعنی چه

magnetooptical effect


پديده کر
الکترونيک : اثر کر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها