طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetoresistive amplifier به فارسی magnetoresistive amplifier یعنی چه

magnetoresistive amplifier


علوم مهندسى : تقويت کننده مغناطيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها