طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magniloquent به فارسی magniloquent یعنی چه

magniloquent


پر اب و تاب ،قلنبه نويس ،غرا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها