طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه maid in waiting به فارسی maid in waiting یعنی چه

maid in waiting


نديمه ،پيشخدمت مخصوص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها