طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mailer به فارسی mailer یعنی چه

mailer


)mailman(نامه رسان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها