معنی و ترجمه کلمه main carburetor به فارسی main carburetor یعنی چه

main carburetor


علوم مهندسى : کاربراتور اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها