معنی و ترجمه کلمه main motor به فارسی main motor یعنی چه

main motor


علوم مهندسى : موتور اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها